Om velforeningen

Vestre Gautestad Vel er velforeningen for hytteeierne i Trengslemyrveien, Tjønnhomlia og Tvitjønnåsen på Gautestad i Evje og Hornnes kommune. Alle hytteeiere i området er automatisk medlem i velforeningen, som opprinnelig var et vegvel.

Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger et styre – som på frivillig basis sørger for drift gjennom året mellom årsmøtene.

Årlig kontingent for velforeningen er på kr. 5.500,-  (kr 6.000,- for hytteeiere med brøyting av egen vei) – og betales innen 15. februar hvert år.