Totalforbud mot ild i skog og utmark på Gautestad

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder.

På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Vi ber hytteeiere på Gautestad om å merke seg dette – og gi beskjed til eventuelle leietakere gjennom sommeren.

Fortsett å lese «Totalforbud mot ild i skog og utmark på Gautestad»

Rydde trær langs veien

I vinter har brøytemaskinen flere ganger hatt utfordringer med å komme fram i hyttefeltet på grunn av mange trær med tung snø som henger over veien. Flere trær langs veien er nå merket med rødt. Dersom det er trær merket med rødt langs din hytteeiendom og du ønsker å hugge disse trærne selv, er fristen for å fjerne disse 1. august.

Om trærne ikke er fjernet innen da, vil trær som står igjen med merkingen fjernes på en felles dugnad. Mer informasjon om en eventuell dugnad kommer etter 1. august. 

God vår og sommer på Gautestad!