Nytt styre i Vestre Gautestad Vel

Under årsmøtet ble nytt styre og ny styreleder valgt for velforeningen.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Randi Røinaas Lomeland, styreleder (Tvitjønnåsen 57)
Bjørn Olav Skotnes, styremedlem (Trengslemyrveien 41)
Dan Berntsen, styremedlem (Tvitjønnåsen 11)
Frode Tjomsland, styremedlem og kasserer (Tvitjønnåsen 37)
Marianne Kåsa, styremedlem (Trengslemyrveien 54)
Tove Dirdal, styremedlem (Trengslemyrveien 9)

Det nye styret ble valgt under årsmøtet 27. mars 2024. 

Erling Abrahamsen ble gjenvalgt som revisor for velforeningen. Ny valgkomite består av Johannes Høvik og Magne Jortveit. 

Fra venstre: Tove Dirdal, Bjørn Olav Skotnes, Dan Berntsen (gjenvalgt), Randi Røinaas Lomeland (ny), Marianne Kåsa (gjenvalgt) og Frode Tjomsland (ny).