Årsmøtet 2023

Årsmøtet i velforeningen ble gjennomført onsdag 27. mars 2024. På denne siden vil det bli lagt ut signert protokoll så snart den er klar.