Årsmøtepapirer fra styret

Årsmøtet 2020, som skulle vært avholdt i påskeferien, ble utsatt grunnet korona. Så snart det blir anledning til å samles i større grupper, vil styret forsøke å finne en ny dato for årsmøte. Nåværende styre fortsetter i sine funksjoner inntil vi får avholdt nytt årsmøte.

Her finner du årsmøtepapirene.