Utbedring av skiløypene

Velforeningen bidrar hvert år til utbedring av skiløypene på Gautestad, både økonomisk og gjennom dugnad. I høst er det strekningen fra Trengslemyra (øverst i Granlia) og inn til Brahjelmen, samt en del av tversoverløypa langs Brahjelmsvannet som vil bli oppgradert.

Tirsdag 12.9. var det befaring av løypa sammen med grunneier Randi Knutsen, entreprenør Daniel Tickner og Geir Magne Feed fra Otra IL. Fra velet møtte Kjell Bjorå og Kai Kyllingstad.

Det er enighet om hvilke steder som må utbedres slik at det blir lettere for løypemaskinen å komme frem til vinteren. Entreprenøren vil i løpet av høsten kjøre innover med gravemaskin og gjøre det nødvendige arbeidet.

Da er det bare å vente på vinteren og håpe på mer snø enn i fjor 🙂

Se mer info om skiløypene i området.