Årsmøtet 2022

Årsmøtet ble avholdt på Gautestad Misjonssenter 13.april 2022

Referat årsmøte 2022