Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020, som skulle vært avholdt i påskeferien, er utsatt grunnet korona. Så snart det blir anledning til å samles i større grupper, vil styret forsøke å finne en ny dato for årsmøte. Nåværende styre fortsetter i sine funksjoner inntil vi får avholdt nytt årsmøte.

Her er årsmøtepapirene:

Her er årsmøtedokumentene:
Styrets årsberetning 2019
Revidert regnskap 2019
Valgkomiteens innstilling

Medlemsliste VGV