Årsmøtet 2019

Årsmøtet avholdes onsdag 17. april 2019 kl. 16.30 – 18.30 på Gautestad kurs- og misjonssenter.

Saker til behandling:

1. Styrets årsberetning for 2018
2. Regnskap for 2018
3. Fastsettelse av kontingent for 2020
4. Innkomne forslag
5. Valg:

a. Valg av styreleder
b. Valg av styremedlemmer
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

6. Eventuelt

Her er årsmøtedokumentene:
Styrets årsberetning 2018
Revidert regnskap 2018
Kontingent og innkomne forslag til årsmøte
Valgkomiteens innstilling

Referat årsmøte 2019

Vel møtt!