Årsmøtet 2017

Onsdag 12. april 2017 (onsdag i påskeuka) arrangerer vi årsmøte i velforeningen for året 2016.

Vi møtes på Misjonssenteret kl. 16.30 – 18.30.

Klikk på lenken for å se årsmøtepapirene som skal behandles i møtet:

Årsmøtepapirer – Vestre Gautestad Vel – 2016