Årsmøter

Årsmøtet er velforeningens øverste organ, og arrangeres hvert år onsdag ettermiddag i påskeuka.

Årsmøtepapirer legges ut på nettsidene i god tid før årsmøtet, under menypunktet Årsmøter – og det aktuelle året.