Velforeningen

Vestre Gautestad Vel er velforeningen for hytteeierne i Trengslemyrveien, Tjønnhomlia og Tvitjønnåsen på Gautestad i Evje og Hornnes kommune. Alle hytteeiere i området er automatisk medlem i velforeningen.

Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger et styre – som sørger for drift gjennom året mellom årsmøtene.

Årlig kontingent for velforeningen er på kr. 2.000,- (kr 2.500,- for hytteeiere med brøyting av egen vei) – og betales innen 15. mars hvert år.