Støtt Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps i påska

For mange hytteeiere på Gautestad har det vært tradisjon å stoppe på Røde Kors Hjelpekorps innsamling på Moisund på vei til påskefjellet. I år har Statens vegvesen ikke gitt dem tillatelse til å stå langs innfartsårene til Setesdal, og nå må hjelpekorpsene finne andre inntektskilder for å opprettholde den frivillige beredskapen til fjells.

Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps lager sin egen forenklede innsamling i Evje sentrum fra fredag til onsdag i påskeuka, på tidspunkt det er mye folk i sentrum. Her vil de dele ut Setesdølen og ta i mot støtte til driften av den frivillige redningstjenesten.

Fortsett å lese «Støtt Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps i påska»

Vi trenger deg!

Velforeningen i hytteområdet vårt drives på dugnad av hytteeiere i Vestre Gautestad Vel. Nå er vi på jakt etter nye kandidater til styret!

Siden etableringen av hyttefeltet har styreverv gått på rundgang blant mange hytteeiere. Nå er det tre år siden vi fikk inn nye styremedlemmer – og styret håper på litt bedre respons når vi også foran årets årsmøte ber om nye kandidater til å sitte i styret. 

Fortsett å lese «Vi trenger deg!»