Støtt Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps i påska

For mange hytteeiere på Gautestad har det vært tradisjon å stoppe på Røde Kors Hjelpekorps innsamling på Moisund på vei til påskefjellet. I år har Statens vegvesen ikke gitt dem tillatelse til å stå langs innfartsårene til Setesdal, og nå må hjelpekorpsene finne andre inntektskilder for å opprettholde den frivillige beredskapen til fjells.

Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps lager sin egen forenklede innsamling i Evje sentrum fra fredag til onsdag i påskeuka, på tidspunkt det er mye folk i sentrum. Her vil de dele ut Setesdølen og ta i mot støtte til driften av den frivillige redningstjenesten.

Fortsett å lese «Støtt Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps i påska»