Nytt styre i velet

I påskeferien ble årsmøtet gjennomført – og nytt styre i velet valgt. Det nye styret består av følgende personer.

Kai Kyllingstad, styreleder, Trengslemyrveien 2 (valgt for 2 nye år)
Harald Hovda, styremedlem, Tjønnhomlia 8 (valgt for 2 nye år)
TorJan Idsøe, styremedlem, Tvitjønnåsen 14 (valgt for 2 nye år)
Dan Berntsen, styremedlem, Tvitjønnåsen 11 (ikke på valg)
AlfLøvold, kasserer, Trengslemyrvegen 77 (ny)
Marianne Kåsa, varamedlem, Trengslemyrvegen 54 (ny)

Revisor: Erling Abrahamsen, Trengslemyrveien 80 (gjenvalg)

Valgkomite:
Rand Røinaas Lomeland, Tvitjønnåsen 57 (valgt for 2 år)
Gunnar Pedersen, Tvitjønnåsen 30 (ikke på valg)