Innkalling til årsmøtet i velet

Det innkalles til årsmøte i Vestre Gautestad Vel onsdag 31. mars kl. 16.30 (onsdagen i påskeferien). Grunnet korona avholdes årsmøtet utendørs – for å kunne opprettholde god avstand. Vi møtes på parkeringsplassen like innenfor den første søppelboden. Håper å se så mange som mulig av dere hytteeiere. 

Saker til behandling: 

1.  Styrets årsberetning for 2020

2. Regnskap for 2020

3. Fastsettelse av kontingent for 2022

4. Innkomne forslag

5. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.

6. Eventuelt

 

Følgende årsmøtedokumenter sendes på e-post til alle medlemmer i forkant av møtet:

  • Styrets årsberetning for 2020
  • Regnskap for 2020
  • Forslag til kontingent for 2022
  • Innkomne forslag
  • Valgkomiteens innstilling
  • Medlemsliste

Har du fått ny e-postadresse er det fint om du gir beskjed om dette til styreleder Kai Kyllingstad.

Vel møtt til årsmøte!
Hilsen styret i Vestre Gautestad Vel