Årsmøtet utsatt

Styret i Vestre Gautestad Vel har besluttet å avlyse årsmøtet som var planlagt i påskeuka 8. april. Nåværende styre fortsetter i sine nåværende funksjoner inntil vi får avholdt nytt årsmøte.