Innkalling til årsmøte i velet

Det innkalles til årsmøte i Vestre Gautestad Vel onsdag 8. april kl. 16.30 på Gautestad kurs- og misjonssenter. Dette er onsdagen i påskeferien, og vi håper flest mulig av hytteeierne har anledning til å delta.

I god tid før årsmøtet vil årsmøtedokumenter legges her på nettsiden.

Saker til behandling: 

1.  Styrets årsberetning for 2019

2. Regnskap for 2019

3. Fastsettelse av kontingent for 2021

4. Innkomne forslag (må meldes til styret innen 10. mars)

5. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.

6. Eventuelt