Konstituert styre i velet

Styret i Vestre Gautestad Vel har hatt sitt første styremøte mandag 21. oktober etter årsmøtet i påska. Tema var konstituering av styret, og status på saker som vei, vintervedlikehold, bom, ski- og turløyper og økonomi mm.

På bildet ser du styreleder Kai Kyllingstad, kasserer Randi Røinaas Lomeland og styremedlemmene Tor Jan Idsøe, Kjell Bjorå, Dan Berntsen og Harald Hovda.