Velkommen til årsmøte i velet

Årsmøtet i velforeningen Vestre Gautestad Vel avholdes onsdagen i påskeferien – 17. april. Her finner du årsmøtepapirene. 

Vi møtes på Gautestad kurs- og misjonssenter kl. 16.30.

NB! Dere som vil kjøre ned til årsmøtet må benytte parkeringsplassen på vårt område ved den første søppelboden. Det vil ikke være mulighet til å parkere ved Misjonssenteret. Årsak: Deltakerne til påskeleiren på Misjonssenteret kommer samtidig med at vi har årsmøtet. Parkeringsplassen er derfor reservert for dem. Vi ber vellets medlemmer respektere dette.

Saker til behandling:

1. Styrets årsberetning for 2018
2. Regnskap for 2018
3. Fastsettelse av kontingent for 2020
4. Innkomne forslag
5. Valg:

a. Valg av styreleder
b. Valg av styremedlemmer
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

6. Eventuelt

Her er årsmøtedokumentene:
Styrets årsberetning 2018
Revidert regnskap 2018
Kontingent og innkomne forslag til årsmøte
Valgkomiteens innstilling

Vel møtt!