Vi trenger deg!

Velforeningen i hytteområdet vårt drives på dugnad av hytteeiere i Vestre Gautestad Vel. Nå er vi på jakt etter nye kandidater til styret!

Siden etableringen av hyttefeltet har styreverv gått på rundgang blant mange hytteeiere. Nå er det tre år siden vi fikk inn nye styremedlemmer – og styret håper på litt bedre respons når vi også foran årets årsmøte ber om nye kandidater til å sitte i styret. 

Styret velges av årsmøtet (som avholdes onsdag 17. april) – og det er tre styremedlemmer på valg. Vi møtes til maks ett styremøte gjennom året – ellers holdes dialogen over e-post.
 
Vi oppfordrer spesielt alle dere som er nye hytteeiere i området til å stille som kandidater – det er en veldig god måte å bli kjent med andre i hytteområdet på. Enten om dere nylig har kjøpt hytte – eller om det har vært et eierskifte/generasjonsskifte. Kanskje det er din tur til å ta et verv et par år? Eller har du nylig blitt pensjonist og har litt bedre tid til å ta på deg et styreverv? Vervet gir gode muligheter til å påvirke hva velet skal prioritere å arbeide med framover.
 
Interesse meldes til styreleder Kai Kyllingstad på e-post kai.kyllingstad@gmail.com.
 
Hilsen alle oss i styret,
Kai Kyllingstad, Randi Røinaas Lomeland, Dan Berntsen, Jens Simonsen,  Svenn-Terje Thorsen og Kjell Bjorå.