Postkasse ved Brahjelmen

Det er satt opp postkasse nær benkene ved Brahjelmtjønn. For å se hvor mange som bruker løypene, er vi glade for om du noterer navn og telefonnummer hver gang du passerer denne postkassa.

Mot slutten av året trekker vi fine gevinster blant alle som har registrert seg i boka.