Båtplasser ved Høvringen

Flere hytteeiere på Gautestad har båt liggende ved Høvringen. Grunneier Randi Knutsen ønsker ikke å ha båter liggende på sin eiendom. Dersom det er hytteeiere i Vestre Gautestad Vel som tidligere har fått tillatelse til å ha båten liggende i Sandkilen – må dere selv kontakte Knutsen om dette. 

Ønsker dere båtplass i Høvringen kan dere kontakte Svein-Erik Iglebæk som er utbygger av det nye hyttefeltet på Lauvaas. Han opplyser at det er mulighet for båtplass på Lauvaas.  Hans mobilnummer er 958 06 959 og e-post: svein-erik@lauvaashyttefelt.no