Høstnytt fra velet

Her er en høsthilsen fra styreleder til alle hytteeierne i Vestre Gautestad vel, med informasjon om blant annet sommerens veivedlikehold, høstdugnad og søppelhåndtering. 

Hei alle sammen!

Velforeningen har fått nytt kontonummer
Vestre Gautestad Vel har byttet bankforbindelse til Evje og Hornnes Sparebank. Nytt kontonummer for velet er 2901.22.81836 – medlemmer bes merke seg dette i forbindelse med eventuelle innbetalinger til velet.

Søppelbuene
Velet har et godt forhold til Setesdal Miljø og Gjennvining. Det ønsker vi å opprettholde. I søppelbuene er det bare husholdningsavfall som skal kastes. På døra i søppelbua fremgår det klart hva som er husholdningsavfall og hva hytteeierne selv må kjøre til avfallsanlegget på Syrtveit. Gamle madrasser er f.eks. ikke husholdningsavfall.

Fartsgrense i hytteområdet
Det observeres stadig biler som holder høy fart på hytteveien. Det er ikke satt opp skilt med fartsbegrensning, men vi ber deg tenke igjennom om du holder for høy fart. Det er folk på veien og det støver mye mer når du kjører fort. Det er også stor fare for steinsprut og mange biler har parkeringsplass langs veien

Rydding langs veien
Nå kan du sikre deg ved til vinteren. Som nevnt tidligere er det etter 1. august fritt frem for alle å hugge ned trærne langs veien som er merket med rødt. Du beholder veden, men rydder fint etter deg. Håper du vil hjelpe til med dette slik at det blir mindre å gjøre på en eventuell dugnad.

Veivedlikehold
Det meste av veivedlikeholdet er nå i boks. Trygve skal også kjøre med slodde for å jevne ut overflaten på veien. Dette ble utsatt pga. tørken, men vil bli utført i løpet av høsten.

Bommen
Det har vært noen henvendelser i forbindelse med bommen. Det var i sommer litt utfordringer med mobilnettet. Dette medførte at vi fikk henvendelser fra hytteeiere som ikke fikk opp bommen. Vi bestemte derfor at bommen skulle stå oppe i en periode. Bommen er nå satt i drift igjen og vi håper mobilnettet vil være stabilt.

Vi ønsker alle en fin høst på Gautestad og håper ingen blir innestengt pga. av flom i år.

Hilsen styret i velforeningen,
ved styreleder Kai Kyllingstad