Nytt kontonummer til velforeningen

Vestre Gautestad Vel har byttet bankforbindelse til Evje og Hornnes Sparebank. Nytt kontonummer for velet er 2901.22.81836 – og medlemmer bes merke seg dette i forbindelse med eventuelle innbetalinger til velet.