Rydde trær langs veien

I vinter har brøytemaskinen flere ganger hatt utfordringer med å komme fram i hyttefeltet på grunn av mange trær med tung snø som henger over veien. Flere trær langs veien er nå merket med rødt. Dersom det er trær merket med rødt langs din hytteeiendom og du ønsker å hugge disse trærne selv, er fristen for å fjerne disse 1. august.

Om trærne ikke er fjernet innen da, vil trær som står igjen med merkingen fjernes på en felles dugnad. Mer informasjon om en eventuell dugnad kommer etter 1. august. 

God vår og sommer på Gautestad!