Innkalling til årsmøte i velet

Det innkalles til årsmøte onsdag 28. mars kl. 16.30 – 18.30 på Gautestad kurs- og misjonssenter.

Dette er midt i påskeferien og vi håper så mange som mulig av hytteeierne prioriterer å delta.

Saker til behandling:

  1. Styrets årsberetning for 2017
  2. Regnskap for 2017
  3. Fastsettelse av kontingent for 2019
  4. Innkomne forslag (forslag som ønskes behandlet meldes til styret innen 10. mars 2018 til kai.kyllingstad@gmail.com)
  5. Valg:
  • Valg av styreleder
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite

Eventuelt

Dokumenter til årsmøtet legges ut på vellets hjemmeside i god før møtet. Er du interessert i å bidra i styrets arbeid? Meld din interesse for styreverv til styreleder Kai Kyllingstad.