Sommervedlikehold av veien

Det er nå gjennomført sommervedlikehold av veien gjennom hytteområdet. Flere steder er det fylt på med kvernet asfalt. God fornøyelse – og kjør forsiktig!

Det er i tillegg lagt en haug med kvernet asfalt på parkeringsplassen inn til høyre ved den første søppelbua, inn til Tjønnhomlia.  Denne kan brukes til å dekke igjen hull som måtte dukke opp i veien. Merk at dette kun er til bruk på fellesveien, og ikke på privatveier.