Innkalling til årsmøte

Onsdag 12. april er det årsmøte i Vestre Gautestad Vel. Vi møtes på Gautestad kurs- og misjonssenter kl. 16.30. Her finner du årsmøtepapirene. 

Under menypunktet årsmøtet 2016 finner du årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens innstilling.

Saker til behandling:

1. Styrets årsberetning for 2016

2. Regnskap for 2016

3. Fastsettelse av kontingent for 2018

4. Innkomne forslag

5. Valg:
a. Valg av styreleder
b. Valg av styremedlemmer
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

6. Eventuelt